Opp med hånden de som vil ut av sykehuset seks timer etter å ha født!

Dagbladet skriver om den nye ordningen med ambulant fødsel. Helsepersonell skal følge opp mor og barn etter at de er kommet hjem.

Dagbladet tar opp saken etter at Moss avis problematiserte situasjonen; der skal et nytt sykehus følge denne ordningen med ambulant fødsel, som altså fordrer at helsepersonell har ressurser til forsvarlig tilsyn, men Moss kommune har ikke bevilget ekstra ressurser til helsepersonell. Jeg tror ikke man trenger å hete Einstein for å skjønne at det er noe som skurrer her. Dette er fra Moss avis:

I en nasjonal, faglig retningslinje for barselomsorgen, som ble lagt fram i vår, anbefaler Helsedirektoratet at jordmor kommer på inntil to hjemmebesøk til alle nybakte mødre og nyfødte. Det er dette Hansen etterlyser penger til.

Ordfører Tage Pettersen (H) sier at Moss kommune i dag har minimum ett hjemmebesøk hos nybakte familier:

– Det er med andre ord satt av penger til denne tjenesten. Dersom Staten forventer mer hjemmebesøk, må det følge penger med til dette. Moss kommune leverer forsvarlige og gode tjenester i dag.

 

Det er satt av penger til hjemmebesøk slik ting fungerer i dag, men ikke slik det kommer til å gjøre fremover, altså.

Det finnes dessuten mange argumenter mot ambulant fødsel. Helsepersonell risikerer å ikke oppdage absistenser hos nyfødte barn av rusmisbrukere. Noen mødre kan ha mer behov for omsorg og veiledning enn andre, uten at dette blir fanget opp. En sjenert førstegangsfødende, en mor som blir slått hjemme, en innvandrerkvinne med fem barn som snakker dårlig norsk. De kan alle ha såkalt ukompliserte fødsler og dermed bli sendt hjem etter seks timer, men med flere dager på barselavdeling på sykehuset ville de kunne få bedre hjelp og veiledning – og sårt tiltrengt hvile.

Min foreløpige konklusjon:

1) Ordningen trenger mer ressurser for å kunne fungere.

2) Ordningen er kanskje ikke så kul.

 


About this entry